logo
logo logo logo logo logo
logo
img

Psychoterapie

Psychoterapii poskytují vyškolení psychoterapeuti, kteří absolvovali výcvik akreditovaný pro zdravotnictví. Existuje mnoho různých stylů a přístupů, které ale vy jako laici pravděpodobně nerozeznáte. Důležitým ukazatelem pro většinu z vás je to jak se na sezení cítíte, zda máte k psychoterapeutovi důvěru a zda vám to pomáhá.

Lidé také mnohdy nerozlišují mezi:

PSYCHOLOGEM (člověkem který vystudoval na univerzitě obor psychologie - což ho ještě samo o sobě neopravňuje bez patřičného výcviku provádět psychoterapii)

PSYCHIATREM (absolventem medicíny který může diagnostikovat a předepisovat léky - bez patřičného psychoterapeutického výcviku ho nelze automaticky považovat za psychoterapeuta)

PSYCHOTERAPEUTEM (absolventem akreditovaného psychoterapeutického výcviku pro obor zdravotnictví, který automaticky nemá vystudovanou psychologii na VŠ, nebo medicínu, ale může mít jinou VŠ)

 

Co je však podstatné?

Aby vám psychoterapeut tzv. “sednul”. Tedy to, zda se s ním cítíte příjemně, zda je inspirativní, příjemně se vám s ním mluví a zda se s ním cítíte bezpečně tak, abyste byli schopni mluvit i o těch pro vás nejcitlivějších věcech. Proto první setkání s ním vám napoví.

Co je důležité si uvědomit?

Že v konečném důsledku neexistuje sebelepší expert na váš život než jste vy sami!

K čemu mě tedy ten psychoterapeut je?

Jeho úkolem je pomoci vám hledat možnosti a alternativy způsobů uvažování, pohledu na sebe, na druhé a reagování,  které vám mají v klíčových situacích přinést do života nové možnosti. Je tedy expertem na proces v rámci kterého hledáte společně vaše řešení dané situace a změny.

Jak na to půjdeme?

Vše se odehrává ve většině případů formou rozhovoru. Formou otázek, nabídek pohledů, zkušeností aj. Důležitým faktorem je to, že psychoterapeut nežije váš příběh, má větší odstup a jiné pohledy na daný kontext. Přesto jste to stále vy, kdo jste rovnocennými partnery ve spolupráci při hledání řešení v té oblasti života, která vás nyní trápí, protože jen vy dokážete najít a využívat své jedinečné vlastní zdroje, kterými disponujete. 

Jaké jsou možnosti spolupráce?

Můžete se objednat na individuální, rodinné, nebo párové konzultace. Délka konzultace je 60 minut pokud se nedomluvíme jinak.

Jaké jsou mé zkušenosti?

Pracoval jsem s různorodou klientelou a mám zkušenosti s běžnými většinou vztahovými problémy, krizemi, osobnostní problematikou, ale pracoval jsem i s dětmi s poruchamy chování, závislostmi, schizofreniky a na dětské psychiatrii.

V jakých profesních rolích mám zkušenosti?

Jako psychoterapeut, kouč, lektor výcviků, supervizor a přednášející. 

 

KVALIFIKACE

 

Jak mě kontaktovat? 

Můžete zatelefonovat, poslatt SMS zprávu, nebo e-mail na:

732 326 269

info@vilemurban.com