logo
logo logo logo logo logo
logo
img

Koučink

O koučování

 

Co je koučování?

Systemické koučování je způsob jak pomoci rozvinout svůj potenciál a dosáhnout změn nikoliv na základě řízení,vedení, manipulace, nebo podprahového ovlivňování z venčí, ale na základě hledání a nalezení vlastních zdrojů, možností a jedinečnosti. Jako takové působí na změnu myšlení a umocňuje změny toho, jak o věcech přemýšlíme s předpokladem, že ovlivňování myšlení v sobě zahrnuje jak ovlivňování dovedností tak i znalostí.  Naše mysl má totiž obrovský potenciál díky němuž nabízí mnohá smysluplná vysvětlení, nápady, pocity,  postoje, teze, víru  aj.  jejichž společnou vlastností je, že nám přicházejí na mysl a lze je chápat jako smysluplné vysvětlení toho, s čím se setkáváme a co případně potřebujeme změnit.

V čem spočívá profesionální dovednost kouče?

V umění vést rozhovor tak, aby otevíral prostor pro nalézání zdrojů a možností v rámci realizace žádoucí změny. Koučování je cílená a reflektovaná práce s lidským potenciálem, která se orientuje nejen na jeho výkon, ale i na celého člověka. Tím se například odlišuje od tréninku.

Z čeho Systemické koučování vychází?

Zjednodušeně řečeno z teze: „Každý z nás je aktivním tvůrcem svých vědomostí“

Proč?

Od dětství si každý vytváříme svůj MODEL, model REALITY, ve kterém žijeme a který se snažíme neustále nějak vylepšit. Stejně jako se na Zemi nenajdou dva lidé, jejichž otisky prstů by se shodovaly, nejsou ani dva lidé, jejichž životní zkušenosti by se naprosto identicky opakovaly. Díky této lidské jedinečnosti lze v principu vyloučit existenci dobrého nebo špatného modelu reality.

Co z toho plyne pro koučování?

Pouze naše dosavadní zkušenosti a znalosti jsou jedinou možnou úrovní z které je možné vycházet a realizovat potenciál budoucích změn. Jedině tento způsob zaručuje to, čemu se říká realizace „šitá na míru“  a zároveň vylučuje ztráty času a energie v důsledku opakovaní věcí. Proto abych vám mohl být užitečný je potřeba seznámit se s vašimi popisy a způsoby vidění věcí. Což je nejlepší způsob obrany před obecností a také jediná cesta k poznání osobní výbavy.

Co si odnesete z koučování, když vám kouč neřekne co máte dělat a co potřebujete?

Vedle objevu svých podnětů, potřeb a znalostí si odnesete také způsob, jak je naplnit. Odnášíte si znovu nabité vědomí (sebevědomí) vlastní kompetence.

Co není koučování ale mnozí to za něj mylně považují?

Mentorink,
Poradenství,
Trénink
Terapie

Všechny tyto formy práce mají jednoho společného jmenovatele, který vychází z principu „že někdo druhý (expert) ví lépe než vy co potřebujete a co máte dělat“. Což je pravý opak toho na čem stojí princip systemického koučování.

 

Nabídka ochutnávky

Stejně jako každý člověk je unikátní individualitou, tak i osobnosti koučů jsou rozličné. Proto osobní zkušenost a zážitek je někdy cennější než jakékoliv marketingové materiály či obchodní schůzky. V případě, že se rozhodujete o dlouhodobějším projektu či spolupráci nabízím hodinu nebo pilotní koučovací sezení po dohodě bezplatně či se slevou.

Videa