logo
logo logo logo logo logo
logo
img

Kvalifikace

VŠ, Pedagogická fakulta studijní program  psychologie

Výcviky koučování:

Akreditovaný výcvik koučování 
ACP - Českou asociace koučů (rozsah 90 hodin).

Kombinovaný kurz Základy koučování
V celkovém rozsahu 41 hodin (praktická cvičení s odbornou supervizí, sebereflexe, vlastní praxe, práce ve svépomocnýchskupinách).

Terapeutické výcviky:

Výcvik v systemickém přístupu k psychoterapii
(v celkovém rozsahu 750 hodin.)
Akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP jako komplexní vzdělávací program pro oblast zdravotnictví, který splňuje kritéria stanovená Evropskou Asociací pro Psychoterapii. ISZ - Institutpro systemickou zkušenost, Praha

Arteterapie
4 letý výcvik zaměřený na využívání neverbálních
technik zejména práce s obrazem.

Další vzdělání:

Kurz manželské propedeutiky
Kurz psychiatrického minima
Trenér paměti 1. stupně