logo
logo logo logo logo logo
logo
img

Obrazy léčí a pomáhají chápat

logo

Rozvojový program

Přijďte rozšířit svoji všímavost, komunikaci, kreativitu, spontánnost a  získat motivaci k potřebným změnám v řešení Vašich klíčových životních situací. 

 
MOTTO "Jeden obraz vydá za 1000 slov" "Mírou svého vědění pracujeme na sebe, mírou svého nevědění na toho, kdo ví více."

 

Jakým způsobem na mě mají lidé vliv?

Jak si nastavit život tak, abych mohl dělat mnohem víc toho, co miluji a co je mě blízké?

Jaká je má skutečná přirozenost a jak ji využívám?

Co a jak z mé minulosti má vliv na mé partnerské vztahy?

Mají "hříchy" mého mládí vliv na mé děti? 

aj...

 

JAK NA TO PŮJDEME?

Jedná se o integrovaný workshop jehož cílem je, aby jste si zpracovali, promysleli a ujasnili své postoje a vztahy. Přičemž nepůjde jen o o vědomě přiznávané souvislosti, motivy a emoce, ale i o ty neuvědomované, které mnohdy působí zásadnějším způsobem na Vaše životní okolnosti. Není potřeba žádné speciální výtvarné nadání. Při tvorbě koláže např. využíváme různých výstřižků a obrázků z časopisů, které lepíme na papír různých velikostí dle Vaší volby (zásadně nepoužíváme osobní fotky). Výběr elementů koláže může být volen záměrně, asociací, či může být zcela náhodný.
Během kurzu budeme v bezpečném, profesionálním a vlídném prostředí TVOŘIT obrazem (koláž a jiné), POJMENOVÁVAT slovy a MĚNIT prostřednictvím sebe-uvědomění!

Metoda výuky je interaktivní, využívá praktické ukázky, cvičení, skupinovou dynamiku i teoretické pasáže tak, abyste mohli sebevědomě vykročit na dráhu svých změn. Platí zde staré známé pravidlo, že skrz náhled na sebe sama transformujte své okolí.

 

METODY?

- Arteterapeutická cvičení

- Zpětná vazba na Vás

- Praktické tipy

- Neverbální techniky zaměřené na sebeuvědomění v širším kontextu

- Prožitkové metody – zapojení svého myšlení, cítění a prožívání

- Osobní i týmová práce, interakce

 

 

 

 

V případě dotazu volejte 732 326 269, nebo v bublině v pravo nahoře klikněte na ( ? ) a napište dotaz.

Přihláška zde
ZPĚT NA SEZNAM VŠECH KURZŮ