logo
logo logo logo logo logo
logo
img

Díváme se očima, nebo mozkem?

  

logo

Znáte Chilského neurobiologa Humberta Maturanu (88 let)? Jednou z jeho mnoha tezí je "že lidské poznání je biologický fenomén a je determinováno strukturou organismu". Kdy náš nervový systém nerozlišuje mezi vnějšími a vnitřními podněty. Tím pádem tvrdí, že i lidské poznání je výsledkem rize našich privátních zkušeností. My jsme tedy ti, kdo utvářejí "obraz světa"... svůj obraz.

Jen 20% podnětů jde do mozku z receptorů smyslových orgánů. Přes 80% podnětů přichází z retikulární formace hypotalamu a dalších mozkových jader.Tedy počet nervových buněk pro smyslové vnímání je až 10 mil. Ale vnitřních nervových spojení je 100 tísíc krát více (10mil.x 100.000).

Tedy naprostá většina toho, co vnímáme vzniká až v mozku a nesouvisí s tzv. skutečností!

ZPĚT NA SEZNAM VŠECH ČLÁNKŮ